Eleganca - Com SH.P.K.
Emri i biznesit Eleganca - Com SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810196304
Numri i biznesit 71054837
Numri fiskal 601125281
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 29/04/2014
Komuna Viti
Adresa ,
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Statusi në ATK ///
Personat e Autorizuar
Lumnie Arifi Drejtor - Agjent i Regjistruar
Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Lumnie Arifi 1,000.00€ 100.00%
Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
Aktivitet/et
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Primarë
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Sekondarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera