INTERNATIONAL MEDICAL ASSISTANCE LTD SH.P.K.

Emri i biznesit INTERNATIONAL MEDICAL ASSISTANCE LTD SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 811160225
Numri i biznesit 71279979
Numri fiskal 601632624
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 18/05/2016
Komuna Graçanicë
Adresa Graçanicë, Magj. Prishtinë-Ferizaj, Km. i 15-të
Telefoni 044-111-071
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shpëtim Turku Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Armend Agani 250.00€ 25.00%
Lulzim Agani 250.00€ 25.00%
Aziz Peja 250.00€ 25.00%
Shpëtim Turku 250.00€ 25.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4615 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishteve Primarë
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Sekondarë
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
8220 Aktivitetet e qendrave të thirrjeve Tjera
8560 Aktivitetet mbështetëse arsimore Tjera
5912 Aktivitetet e post-produksionit të filmave, videove dhe programeve televizive Tjera
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
8230 Organizimi të konferencave dhe panaireve afariste Tjera
4799 Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje Tjera
5223 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ajror Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
7021 Marrëdhëniet me publikun dhe aktivitetet e komunikimit Tjera
8690 Aktivitetet e tjera të shëndetit të njeriut Tjera
9604 Aktivitetet e mirëmbajtjes trupore Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Tjera
7990 Shërbimet e tjera të rezervimit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera
4774 Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë, në dyqane të specializuara Tjera
5520 Pushimet dhe akomodimet e tjera me qëndrim të shkurtër Tjera
5590 Akomodime të tjera Tjera
8810 Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta Tjera
6190 Aktivitetet e tjera të telekomunikimit Tjera
8219 Fotokopjimi, përgatitja e dokumenteve dhe aktivitetet e tjera të specializuara mbështetëse për zyrat Tjera