Spitali Royal Medical L.L.C.

Emri i biznesit Spitali Royal Medical L.L.C.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 811159450
Numri i biznesit 71070174
Numri fiskal 601139175
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 20/06/2014
Komuna Graçanicë
Adresa Graçanicë, Magj.Prishtinë-Ferizaj,km i 15-të
Telefoni 044/122 200
E-mail ///
Kapitali 1,000,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Aziz Peja Drejtor Menagj.& Agj. i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Aziz Peja 100,000.00€ 10.00%
Vinko Barišic 300,000.00€ 30.00%
Shpëtim Turku 150,000.00€ 15.00%
Lulzim Agani 100,000.00€ 10.00%
Armend Agani 350,000.00€ 35.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
8610 Aktivitetet e spitaleve Primarë
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë Sekondarë
6910 Aktivitete juridike Tjera
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
8412 Rregullimi i aktiviteteve të subjekteve, që ofrojnë shërbime shëndetësore, shërbime arsimore dhe kulturore, si dhe shërbime të tjera sociale, përjashtuar sigurimin social Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4773 Tregtia me pakice e artikujve farmaceutikë në dyqane të specializuara (Barnatore) Tjera
8542 Arsimi i lartë Tjera
8623 Aktivitetet e dentistëve Tjera
8690 Aktivitetet e tjera të shëndetit të njeriut Tjera
9604 Aktivitetet e mirëmbajtjes trupore Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
8622 Aktivitetet e mjekësisë së specializuar Tjera
4774 Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë, në dyqane të specializuara Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
8621 Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme Tjera