FRESH PARK B.I.
Emri i biznesit FRESH PARK B.I.
Emri tregtar D.P.H. " FRESH PARK "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70692090
Numri fiskal 600517504
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 08/09/2010
Komuna Prizren
Adresa V. Dehiri Nr. 17
Telefoni 044 402 340
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Statusi në ATK ///
Personat e Autorizuar
Sherif Krasniqi Agj. i rEgj.
Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sherif Krasniqi %
Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
Aktivitet/et
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Primarë
9311 Funksionimi i objekteve sportive Tjera