Olsi B.I.
Emri i biznesit Olsi B.I.
Emri tregtar N.T.P. " Olsi "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70660253
Numri fiskal 600472568
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 20/04/2010
Komuna Prishtinë
Adresa S.Musaj
Telefoni 044/260 648
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Statusi në ATK ///
Personat e Autorizuar
Sherif Krasniqi Agj.i Regj.
Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sherif Krasniqi %
Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
Aktivitet/et
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Primarë
4941 Transporti rrugor i mallrave Sekondarë
4779 Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera