Barnatore Bujqësore Xeni SH.P.K.
Emri i biznesit Barnatore Bujqësore Xeni SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810196271
Numri i biznesit 71018482
Numri fiskal 601063936
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 08/04/2004
Komuna Fushë Kosovë
Adresa ,
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 2,500.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Statusi në ATK ///
Personat e Autorizuar
Xhemail Jashanica Drejtor - Agjent i Regjistruar
Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Xhemail Jashanica 2,500.00€ 100.00%
Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
Aktivitet/et
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Primarë
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Sekondarë
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
8292 Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit) Tjera