S.S.S.K." Intermed " SH.P.K.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70309002
Nr Fiskal 600167789
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 32
Data e konstituimit 2013.12.20
Data e Aplikimit 2005.10.17
Komuna Preoc
Adresa Magj. Prishtinë - Ferizaj
Telefoni 038-564-626
E-mail
Kapitali 1100000.00
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Sejran Abdushi Drejtor Menaxhues - Agjent i Regjistruar
Borche Petrovski Menaxher i Repartit.
Pronarë
1 Lulzim Brovina
2 Borche Petrovski
3 Zhivko Petrovski
4 Marina Petrovska
Aktivitet/et
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar
8610 Aktivitetet e spitaleve
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t.
8623 Aktivitetet e dentistëve
4774 Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë, në dyqane të specializuara
8690 Aktivitetet e tjera të shëndetit të njeriut
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta
8621 Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës
4773 Tregtia me pakice e artikujve farmaceutikë në dyqane të specializuara (Barnatore)
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara